© 2022 Uys Gümrükleme
Tüm Hakları Saklıdır.

Gümrüklemede Gerekli Evraklar

T.C. Gümrükleri Baş Müdürlüklerine Bağlı Gümrükler İçin İstenilen Evraklar

1. Vekaletname

2. Ticaret Sicil Gazetesi

3. İmza Sirküleri

4. Vergi Dairesi Yazısı (Vergi Mükellefi Olduğunuza Dair)

5. Ticaret Odası Faaliyet Belgesi

 

Gümrük İşlemlerine Başlanabilmesi İçin Gerekli İthal Evrak Dökümanı

1. İthal eşyaya ait orijinal fatura

2. İthal eşya'ya ait gümrük kıymet bildirim formu (Tarafımızca hazırlanır)

3. Sigorta poliçesi (İşlem F.O.B. veya CF ise)

4. Navlun faturası

5. Banka transfer dekontu veya % KKDF

6. Ordino

7. Konşimento

8. Çeki Listesi

9. Sanayici Taahhütname, Bakım onarım belgesi (Özel evrak gerektiren mallarda)

10. Avrupa'dan ithal edilecek mallardan ATR veya EUR1 belgesi

 

Gümrük İşlemlerine Başlanabilmesi İçin Gerekli İhraç Evrak Dökümanı

1. Resmi Türkçe fatura

2. Avrupa topluluğuna yönelik ihracatlarda ATR (Tarafımızdan düzenlenir)

3. Anlaşmalı ülkeler için EUR1 belgesi (Tarafımızdan düzenlenir)

4. Diğer ülkeler için Menşe şahadetnamesi (Tarafımızdan düzenlenir)

5. Göndermek istediğiniz malın bağlı bulunduğu İhracatçılar Birliğine üyelik (Tarafımızdan üyelik yapılır)

6. Dahilde İşleme belgesine dayalı ihracatla ilgili belgeler

7. İthal edilen eşyanın İhracatında İthalata ait tek idari belge ve ekleri