© 2021 Uys Gümrükleme
Tüm Hakları Saklıdır.

2514 karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Birçok ürüne İlave Gümrük Vergisi güncellemesi yapılmıştır.

 

31124 sayılı mükerrer gazetede yayımlanan 2514 karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Birçok ürüne İlave Gümrük Vergisi güncellemesi yapılmıştır. 30.09.2020 tarihine kadar EK2 sayılı listedeki oranlar, 01.10.2020 tarihinden itibaren ise EK1 listedeki oranlar geçerli olacaktır.

Geçici Madde: Bu kararın yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ithalata ilişkin gümrük beyannamesi düzenlenmesi halinde Ek1 de yer alan ilave gümrük vergisi oranı tahsil edilir...

 

 -- İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2514)