© 2022 Uys Gümrükleme
Tüm Hakları Saklıdır.

2021/18 sayılı Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (TAREKS) (Yürürlük: 1/1/2021)

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak bazı tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinin Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca azo renklendiriciler ve azo boyar maddelere ilişkin şartlara uygun olup olmadığının ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemleri TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır. (Yürürlük Tarihi: 1/1/2021)