© 2022 Uys Gümrükleme
Tüm Hakları Saklıdır.

2021 Yılı Gümrük Müşavirliği Yazılı ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları Ek Ön Kayıt Başvuruları Hk)

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.09.2021 tarihli 67301328 sayılı yazısı (2021 Yılı Gümrük Müşavirliği Yazılı ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları Ek Ön Kayıt Başvuruları Hk)

 

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

 

Sayı : E-76107777-161.02.01-00067301328
Konu : 2021 Yılı Gümrük Müşavirliği Yazılı ve
            Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavları Ek Ön
            Kayıt Başvuruları Hk
            Kep ile gönderilecektir.

 

 

16.09.2021 / 67301328
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

 

İlgi: 02.06.2021 tarihli 64368314 sayılı yazımız.

 

İlgide kayıtlı yazımız ile alakalı olarak Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden alınan 16.09.2021 tarihli ve 67284009 sayılı yazılarında 4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6 ncı Maddesi uyarınca 2021 yılında Ankara'da yapılması planlanan Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına mazeretleri nedeniyle ön kayıt yaptıramayan adaylar için 16.09.2021-21.09.2021 tarihleri arasında ek ön kayıt başvuruları alınacağı,

Adayların Bölge Müdürlüğümüze, ekte bir örneği gönderilen başvuru formu ve formda kayıtlı belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek ön kayıt yaptırmaları gerektiği,

Bahsi geçen yazıda, belirtilen tarihlerde ön kayıt yaptırmayan adayların sonraki sınav müracaatlarının kabul edilmeyeceği, başvuruda sınav öncesi istenilen belgeler ile adayların beyanının esas alınacağı, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 ve 228 inci maddeleri ile geçici 6/1 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan koşulları taşımadığı halde sınava giren adayların sınavlarının geçersiz sayılacağı bildirilmiştir.

Diğer taraftan; gümrük müşavir ve gümrük müşavir yardımcısı adaylarının varsa sınavlarda önlem alınmasını gerektirecek özür durumu ve özür grubuna ilişkin bilgilerin de gerekli raporu ile birlikte bildirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, başvurular sırasında Covid-19 salgınına karşı Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca bildirilmiş olan önlemlere uyulması önem arz etmektedir.

Bilgileri ile Derneğiniz üyelerine konu ile ilgili olarak gerekli duyurunun yapılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Hüsnü Kemal AKGÜL
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı

 

EK:1 adet yazı ve eki başvuru formu örneği