© 2022 Uys Gümrükleme
Tüm Hakları Saklıdır.

2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğine Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları ile ilgili geçici madde eklenmiştir.

 

Ticaret Bakanlığından:

 

MADDE 1 - 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'ne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

"Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları"

 

GEÇİCİ MADDE 36 - (1) Dünya genelinde yaşanan yeni koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle ihracat taahhütlerini yerine getiremeyen firmalara yönelik olarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilir."

 

MADDE 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

                Tarihi     Sayısı

                20/12/2006         26382

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

                Tarihi     Sayısı

1-            25/7/2007           26593

2-            30/5/2008           26891

3-            14/8/2008           26967

4-            24/12/2008         27090

5-            1/7/2009             27275

6-            6/8/2009             27311

7-            18/9/2009           27353

8-            2/4/2010             27540

9-            25/6/2010           27622

10-         15/10/2010         27730

11-         10/11/2010         27755

12-         12/3/2011           27872

13-         17/5/2011           27937

14-         10/12/2011         28138

15-         29/12/2011         28157

16-         7/1/2013             28521

17-         9/10/2013           28790

18-         1/10/2014           29136

19-         16/12/2014         29207

20-         20/6/2015           29392

21-         1/4/2016             29671

22-         20/5/2016           29717

23-         8/9/2016             29825

24-         16/3/2017           30009

25-         10/6/2017           30092

26-         02/5/2018           30409

27-         08/06/2018         30445

28-         22/01/2019         30663

29-         28/11/2019         30962

30-         6/3/2020             31060

31-         29/5/2020           31139