© 2020 Uys Gümrükleme
Tüm Hakları Saklıdır.

Kayıt Belgesi Başvuruları Hakkında Önemli Duyuru – Taahhütname 2020

 

Sayın İlgili,


Bilindiği üzere, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2019/1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde kayıt belgesi başvurularında aranılan Taahhütnamelerin süresi 31/12/2019 tarihinde dolacaktır. 01/01/2020 tarihinden itibaren bahse konu taahhütnamelere istinaden işlem yapılabilmesini teminen ekte örneği yer alan ve noter tasdikli olarak hazırlatılacak taahhütnamelerin süre sonunun 31/12/2020 olacak şekilde yenilenmesi gerekmektedir. Taahhütnameler, her bir ithalatçı için ayrı ayrı olmak üzere bizzat ithalatçı firma yetkilisi tarafından imzalanacak ve noter tasdikli olarak hazırlatıldıktan sonra kayıt merkezlerine ibraz edilecektir.

 

 

Taahhütname örneğine buradan erişebilirsiniz.


Taahhütnamelerin geçerlilik süresi takvim yılı ile sınırlı olup geçerli taahhütname ibraz etmeyen ithalatçılara ait kayıt belgesi başvuruları 01.01.2020 tarihinden itibaren kabul edilmeyecektir.