© 2020 Uys Gümrükleme
Tüm Hakları Saklıdır.

HATIRLATMA**ÖNEMLİ: İTKİB`e yıllık olarak verilen YMM onaylı İTHALATÇI BİLGİ formU`nun yenilenmesi hakkında

HATIRLATMA**ÖNEMLİ: İTKİB'e yıllık olarak verilen YMM onaylı İTHALATÇI BİLGİ FORMU'nun yenilenmesi hakkında   

2010/1 ile 2013/9 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ hükümleri gereği kayıt belgesi düzenlenebilmesi için yeminli mali müşavir onaylı ithalatçı bilgi formu ve ithalatçı onaylı üretici ithalatçı bilgi formlarının ibrazı gerekmektedir.

Bu itibarla, bahse konu formların Tebliğlerde belirtilen formata  uygun şekilde (cari yıl 2017 yılı verileri eklenerek ve YMM onaylı olarak) elektronik ortamda girişleri yapıldıktan sonra 31 Mayıs 2018 tarihine kadar Kayıt Merkezlerine iletilmesi gerekmektedir.

İthalatçı bilgi formu ve ithalatçı onaylı üretici ithalatçı bilgi formlarını ibraz etmeyenlerin 01 Haziran 2018 tarihinden itibaren kayıt belgesi başvuruları sistem tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Not:

*İthalatçı Bilgi Formunda satılan mamul maliyeti satırında değer gösteren işletmeler üretici ithalatçı bilgi formunu da dolduracaklardır. Bu form  için ithalatçının kaşe imzası yeterli olup ayrıca YMM onayı aranmayacaktır.

*01 Haziran 2018 tarihinden sonra da işlemlerini tamamlayanlar için belge düzenlenebilecektir.

*İthalatçı bilgi formunu onaylayan YMM nin faaliyet belgesi eklenecektir.