© 2020 Uys Gümrükleme
Tüm Hakları Saklıdır.

BAZI MALLARA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR

17 Mayıs 2018 Tarihli ve 30424 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180517-4.pdf